Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών, είναι ένας από τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος e-natural.eu.
Γι’ αυτό και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-επισκεπτών της ιστοσελίδας e-natural.eu, τηρώντας τους παρόντες όρους χρήσης και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (του Ν. 2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (των Οδηγιών 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Η οποιαδήποτε ενδεχόμενη τροποποίηση υπάρχουσας, ή εφαρμογή νέας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, ή αλλαγή της εταιρικής πολιτικής που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου, εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία του δικαιώματος ιδιωτικότητας του χρήστη της παρούσης ιστοσελίδας.

Προσωπικά Δεδομένα
Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται πληροφορίες όπως, ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, e-mail, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου και fax και άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν το άτομο. Ο χρήστης-επισκέπτης του παρόντος site, δεν απαιτείται να χορηγήσει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να πλοηγηθεί ή να έχει πρόσβαση στο e-natural.eu. Στην περίπτωση όμως, που επιθυμεί να προβεί σε ολοκλήρωση παραγγελίας ή να συμμετάσχει σε υπηρεσίες που παρέχει η ηλεκτρονική σελίδα, είναι απαραίτητο να συμπληρώσει τα πεδία των σχετικών πεδίων που επισημαίνονται με αστερίσκο.

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την εταιρεία μας, αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με το ENatural και της επικοινωνίας μας μαζί σας, για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του ENatural, είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης ή συναίνεσής σας, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς. Οι σκοποί για τους οποίους συγκεντρώνονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών-επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος e-natural.eu, αναφέρονται ξεκάθαρα στην εκάστοτε φόρμα που κάθε φορά ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει. Διατηρούνται αρχεία και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνιακούς, στατιστικούς, έρευνας αγοράς, ενημέρωσης ή βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όσον αφορά στις προτάσεις και ιδέες που περιέρχονται στην κατοχή της εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας, με τη συναίνεση του χρήστη-επισκέπτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτήν με οποιοδήποτε τρόπο. Ο δε χρήστης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις, ιδέες οικειοθελώς, παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης ή αποζημίωσης του ως άνω υλικού.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων από Τρίτους
Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-natural.eu  δεσμεύεται να μην πουλήσει, μοιραστεί, διανέμει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Αποδοχή
Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του e-natural.eu, συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία. Ο επισκέπτης-χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα, προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να απαιτήσει τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.